baner

usluge

prodaja

Prodaja profesionalne opreme se realizuje u saradnji sa renomiranim partnerima čiji smo zastupnici.

Narudžba isporuka sa lagera dobavljača vrši u najkraćem mogućem roku. 

Takođe, postoji i lokalni lager djelova opreme koji su specifični i potrebni u dnevnoj operativi naših klijenata, da bi se u najhitinijem roku odgovorilo na njihove operativne potrebe.

Prateći nove trendove i svojim profesionalnim kredibilitetom, na raspolaganju smo za izbor profesionalne video i audio opreme i rješenja: bilo za nadogradnju postojećeg sistema, ili dijela sistema ili opreme, ili koncipiranje cjelovitog sistema.