Usluge

Projektovanje sistema

Sa velikim iskustvom i znanjem u oblasti Video/Audio tehnologija i referentnim projektima za ovu fazu niske struje, projektuju se najmodernija rješenja.

Zajedno sa klijentom, u skladu sa tehnološkim standardima i prilagođena potrebi i namjeni.od više rješenja odabira se ono pravo i ostavlja prostor za dalju nadogradnju, gdje god je takav zahtjev primjeren. 

SIPA je posebno referentna za:

• Projekte studijske i prenosne tehnike za Televizije
• Projekte radijskih studija
• Projekte emisione tehnike
• Projektovanje multimedijalnih rješenja: konferencijske sale, sa simultanim prevodom, ozvučenjem, video projekcijom
• „Digital signage“ rješenja
• Projekte unutrašnjeg i spoljnog ozvučenja sportskih objekata
• Press sale
• Projekte parlamentarnih (skupštinskih) sala
• Projekte PA sistema za hotele

Sistemska integracija

Sistemski inženjering, sa instalacijom po principu “ključ u ruke”.

Počev od izrade kompletne projektne dokumentacije, izvođenje radova, izvođački nadzor, puštanje cjelovitog sistema u rad, obuka korisnika i održavanje u i van garantnog roka, za sve sisteme koji uključuju profesionalnu opremu, su već postali dio standardne ponude, i na zadovoljstvo naših klijenata.  

Uz kompetentnu inženjersku ekspertizu, prateći najsavremenije trendove u ovoj oblasti, za svoje klijente se daju rješenja primjerena budžetu I potrebama.

Usluga sa održavanjem i posebnom podrškom  u i van garantnog roka prati svaku isporuku . 

Prodaja

Prodaja profesionalne opreme se realizuje u saradnji sa renomiranim partnerima čiji smo zastupnici.

Narudžba isporuka sa lagera dobavljača vrši u najkraćem mogućem roku. 

Takođe, postoji i lokalni lager djelova opreme koji su specifični i potrebni u dnevnoj operativi naših klijenata, da bi se u najhitinijem roku odgovorilo na njihove operativne potrebe.

Prateći nove trendove i svojim profesionalnim kredibilitetom, na raspolaganju smo za izbor profesionalne video i audio opreme i rješenja: bilo za nadogradnju postojećeg sistema, ili dijela sistema ili opreme, ili koncipiranje cjelovitog sistema.