Sistemski inženjering, sa instalacijom po principu “ključ u ruke”.

Počev od izrade kompletne projektne dokumentacije, izvođenje radova, izvođački nadzor, puštanje cjelovitog sistema u rad, obuka korisnika i održavanje u i van garantnog roka, za sve sisteme koji uključuju profesionalnu opremu, su već postali dio standardne ponude, i na zadovoljstvo naših klijenata.  

Uz kompetentnu inženjersku ekspertizu, prateći najsavremenije trendove u ovoj oblasti, za svoje klijente se daju rješenja primjerena budžetu I potrebama.

Usluga sa održavanjem i posebnom podrškom  u i van garantnog roka prati svaku isporuku . 

 


Isporuka, montaža, puštanje u rad, multimedijalne opreme za Plavu Salu i Plavi Salon.

Obuka korisnika, projekat izvedenog stanja, podrška u garantnom roku, podrška po pozivu.

OPREMA: tzv. multimedijalni audio +video konferencijski sistem, gdje je video signal omogucen za dotur i distribuciju kroz istu audio instalaciju, sa sistemom sa žicnu i bežicnu distribuciju simultanog  prevoda. 

Video prezentacioni sitem sa dva LCD ekrana 75", sa bežičnom distibucijom /povezivanjem  lap topova na video sistem , audio sistem za press, višezonsko ozvučenje sale.

  

Isporuka, montaža, puštanje u rad opreme za multimedijalnu salu, projekat izvedenog stanja.

OPREMA: audio  i video konferencisjki sistem sa Full HD kamerama, sistem za simultano prevođenje, dva LCD ekran 75" , ozvučenje sale.

Nakon izvršene montaže, podešavanja sistema i puštanja u rad, naš tim je izvršio obuku tehničkih lica u prostorijama klijenta kako bi se obezbijedilo pravilno rukovanje isporučenim sistemom.

Nakon podrške u garantnom roku (intervencije na poziv nakon par sati , rješavanje problema u najhitnijem roku, podizanje najnovnijih softwareskih rješenja na uredajima), ugovor o podršci je nastavljen u istom režimu

  

Isporuka, montaža, puštanje u rad opreme u multimedijalnoj konferencijskoj Sali, komplet  projekat izvedenog stanja.

Izvršena obuka tehničke posade kupca, i podška operativne posade.

OPREMA: video konferencisjki sistem sa Full HD kamerom, bežicni sistem za distribuciju simultanog prevođa, LCD ekran 75",  ozvučenje sale.

 Projektovanje, isporuka, instalacija, puštanje u rad audio konferensijkg sistema, sa sistemom za bežicnu i žišnu  distribuciju simultanog prevoda. Sistem video displeja, u Sali i holovima . sa opcijama širenja i dalje nadograđivanje  opremom. SIstem zonskog ozvučenja sale i holova . 

Sistem robotskih kamera , sa daljinskim upravljanjem, sistem snimanja AV sadržaja, ali li interne distribucije preko lan-a.. Sala je djeljiva na dvije potpuno nezavisne i audio i video cjeline.

Projekat izvedenog stanja, podrška klijentu u i van garantnog roka, po pozivu.

OPREMA: audio konferencijski sistem sa sistemom simultanog prevoda, video sisem sa dvije robotske kamere , koje se daljiinski upravljaju  , sistem video displeja  sa 6 LCD zidnih ekrana , 3 monitora na lift u stolu predsjedavajućeg, žicni i bežicni mikrofoni , i višezonsko ozvučenje sale i holova.

  

Isporuka , instalacija ,  projekat izvedenog stanja i podrška u garantnom roku , za raznu profesionalnu radio i TV opremu .

OPREMA: digitalna radijska mikseta, dva radijska playouta, audio koder, FM procesor,  radijski  studijski mikrofoni i slušalice,  FM predajnik i novi antenski sistem. ENG kamera setovi, 4G kamera link i razna prateća oprema.

Nakon izvršene montaže, podešavanja sistema i puštanja u rad, naš tim je izvršio obuku tehničkih lica u prostorijama klijenta kako bi se obezbijedilo pravilno rukovanje isporučenim sistemom. Projekat izvedenog stanja sa podrškom u garantnom roku, i podrškom po pozivu.
 

Isporuka, instalacija i puštanje u rad audio konferencijskog sistema, sa sistemom displeja za prikaz statusa statistika i upravljenje sistemom u sali lokalnog Parlamenta.

Obuka korisnika, podešavanje sistema, projekat izvedenog stanja, sa posebnom podrškom po pozivu u toku trajanja garantnog roka.

OPREMA: audio konferencijski sistem, sa karticama za identifikaciju učesnika, pult sa audio miksetom, računarom,  monitori na dodir za upravljanje za stolom predsjedavajućeg.

  

Isporuka, instalacija , podešavanje i puštanje u rad Video konferencijskog sistema, koji povezuje više udaljenih lokacija istovremeno, u jedinstveni sistem. Isporuka projekta izvedenog stanja.

Mogucnost višelokacijskog istovremenog konektovanja, ali i dvokanalni rad (razmjena sadržaja računara uz video poziv)

OPREMA:  Dva tipa video konferencijskg sistema:  HD kamera integrisana sa enkoderom,  ili enkoderske jedinice sa eksternim HD kamerama  , sa  LCD ekranom /ima 55", stona priključna kutija, ozvučenje na pojedinim lokacijama.

Nakon izvršene montaše, podešavanja sistema i puštanja u rad, izvršena obuka tehničkih lica u  prostorijama klijenta kako bi se obezbijedilo pravilno rukovanje isporučenim sistemom.  Podrška u garantnom roku, i podrška  po pozivu.

 Press sala Fudbalskog stadiona u Podgorici

Projektovanje, isporuka, instalacija i puštanje opreme  u rad,  projekat izvedenog stanja.

Nakon izvršene montaže, izvršena obuku tehničkih lica u prostorijama klijenta, podrška u garanom roku, podrška na poziv.

OPREMA:  Audio sistem sa bežicnim mikrofonima , ozvučenje sale,  rasvjeta za press, dvije robotske, daljinski upravljane HD kamere sa video svičerom, set audio distribucija za novinare, i sistem snimanja u visokoj rezoluciji.

Sistem je nadograđen  i sistemom snimanja, i sistemom multipliciranja većeg broja snimaka za dalju distribuciju /novinskim ekipama.

 

Fudbalski stadion Podgorica-Sistem višezonskog spoljnjeg ozvučenja

Projektovanje, isporuka, instalacija i puštanje opreme  u rad,  projekat izvedenog stanja.

Nakon izvršene montaže, izvršena obuku tehničkih lica u prostorijama klijenta, podrška u garanom roku, podrška na poziv.

OPREMA:  Višezonski audio sistem spoljnjeg razglasa , povezan i sa unutrašnjim sistemom razglasa, upravljiv daljinski iz sobe obezbeđenja . Cetnralni audio kontroler, povezan IP i Dante interfejsom za distribuciju i dotur audio signala na veliku udaljenost. Sistemom se jednostavno uravalja višezonskom daljinskom kontrolom sa priorotetnim mikrofonom za čitav sistem .

Sistem se jednostavno nadograđuje na sistem unutrašnjeg razglasa, i postaje jedinstvena cjelina, ukoliko krajnji kupac tako bude želio.

 

 Projektovanje, isporuka, montaža, puštanje u rad opreme u multimedijalnoj konferencijskoj sali.

Izvršena obuka tehnicke posade kupca, i podška u toku garantnog roka ,  projekat izvedenog stanja.

OPREMA: Audio konferencisjki sistem sa bežicnim sistemom simultanog  prevoda, dva LCD ekrana 55", kompletan audio sistem sale (Press),  ozvučenje sale .

  

Projekat , Isporuka, montaža, puštanje u rad audio sistema, sa sistemom višezonskog  ozvučenja konferencijske sale sa ulaznim holom i pratećim restoranom

Obuka korisnika i isporuka projekta izvedenog stanja, podrška u garantnom roku. 

OPREMA: Sistem displeja, projekciono platno i projektor, audio sistem sa sistemom bežicnih mikrofona i sistem ozvucenja.

  

Isporuka, montaža, puštanje u rad opreme, projekat izvedenog stanja, obuka korisnika, podrška u garantnom  roku. 

OPREMA: bežični audio konferencisjki sistem, bežicni sistem simultanog prevode, LCD ekrani 55" sa bežišnim doturom video sadržaja ucesnika. 

Nakon isteka podrške u garantnom roku, data je i podrška van garantnog roka (hitni odziv na poziv u roku od par sati, podizanje najnovnijih sistemskih softwarea, rješvanje servisnih problema.

 

  

Isporuka, instalacija, puštanje u rad opreme za radijski studio. 

Nakon instalacije izvršena obuka korisnika, projekat izvedenog stanja, podrška po pozivu 

OPREMA: Digitalana 16 kanalna audio mikseta, telefonski interfejsi, audio matrica.

  

Isporuka, instalacija, puštanje u rad opreme za TV sistem. Obuka korisnika, izrada projekta izvedenog stanja.

OPREMA: Kamkorderi, video /audio mikser, linkovska veza, Nelinenarne montaže, „Playout“ sistem.

  

Projektovanje, isporuka, instalacija infrastrukture za povezivanje : OB VAN kameras , interkoma, komentatorskih kutija, daljinsko upravljanje   i prateće opreme za TV reportažna kola/UHD. 

Izvršeno testiranje i mjerenje svih kablovskih trasa.

 

Isporuka, montaža, puštanje u rad  opreme za digitalnu projekciju HD rezolucije.

Obuka korisnika

OPREMA: Projekciono platno velike dimenzije, projektor, pretvarači za dotur HD slike

 

Isporuka, instalacija i puštanje u rad konferencijskog sistema.

OPREMA: audio konferencijski sistem, audio mikseta i audio distribucija za novinare.