Prodaja profesionalne opreme se realizuje u saradnji sa renomiranim partnerima čiji smo zastupnici, gdje se isporuka sa lagera dobavljača vrši u najkraćem mogućem roku. Postoji i lager djelova opreme koji su specifični i potrebni u dnevnoj operativi naših klijenata, da bi se u najhitinijem roku odgovorilo na njihove operativne potrebe.

Prateći nove trendove i svojim profesionalnim kredibilitetom, na raspolaganju smo za izbor profesionalne video i audio opreme i rješenja: bilo za nadogradnju postojećeg sistema, ili dijela sistema ili opreme, ili koncipiranje cjelovitog sistema.

Zahtjevima klijenata se odgovara u najbržem mogućem roku, i stavlja na raspolagnje kompletna infrastruktura i podrška i svojih resursa kao i resursa svojih partnera. U ovom smislu sebe vidimo i kao jedinstvenim resursom na prostoru Crne Gore, za sve primjene gdje je potrebna profesionalna oprema i podrška.