U ovom smislu sebe vidimo i kao jedinstvenim resursom na prostoru Crne Gore, za sve primjene gdje je potreban adekvatan izbor profesionalna opreme , ali i podrška za isporučenu opremu.

Sa kompetentnom inženjerskom podrškom, nude se: Ugoori o davanju podrske na godišnjem nivou, provjera funkconalnosti sistema, sa setovanjem i podešavanjem najnovijih parametara, 

servis u i van garantnog roka, kao i isporuka i pomoć u odabiru rezervnih djelova. 

Zahtjevima klijenata se odgovara u najbržem mogućem roku, i stavlja na raspolagnje kompletna infrastruktura i podrška i svojih resursa kao i resursa svojih partnera. 

Podrška koja podrazumijeva odziv u roku od par sati od datog naloga, je jedinstven segment našeg poslovanja